Jump to main content

Witamy w Inter Metal

Inter Metal jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem skupiającym swoją działalność na bezpieczeństwie drogowym. W skład naszych produktów wchodzą kompletne elementy stalowych barier drogowych stosowanych w Polsce i Europie zgodne z wymaganiami normy EN 1317.

Od czasu powstania firmy w 1993 INTER METAL ugruntował silną pozycję na rynku polskim oraz na rynkach Unii Europejskiej ze względu na wysoką jakość oferowanych produktów i usług.

Zagadnieniom jakości produkcji i wdrażaniu nowych technologii poświęca się w firmie bardzo dużo uwagi. W czerwcu 1995 wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001, który potwierdzony został stosownym certyfikatem wydanym przez TÜV Hannover dotyczącym projektowania, konstrukcji, produkcji, sprzedaży i montażu.

Prace spawalnicze są autoryzowane przez Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt w Hannoverze. Firma jest również członkiem RAL w Niemczech.

NEWS

Zapytanie ofertowe nr INTERMETAL/POIR 1.1.1/2017/01

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu przez Inter Metal Sp. z o.o. w ramach konkursu nr  6/1.1.1/2017 organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu pt. "Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji".

Załączamy zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia realizacji usługi badawczo-rozwojowej, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Czytaj więcej