Jump to main content

Dotacje

Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier ochronnych ze stali o podwyższonejwytrzymałości wraz z technologią ich produkcji. Bariera ochronna przejmująca energię uderzenia pojazdu jest urządzeniem służącym bezpieczeństwu ruchu drogowego, mającym na celu zapobieżenie zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach niebezpiecznych lubprzejechaniu na jezdnię z przeciwnym kierunkiem ruchu, a także niedopuszczenie do kolizji z obiektami zlokalizowanymi w pobliżu drogi(np. drzewa, słupy energetyczne, latarnie itp.).

 

 

Rezultatem projektu będzie:

  • Innowacja produktowa w postaci 8 typów ultralekkich barier drogowych, mostowych oraz mobilnych o unikalnym zakresiebezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 1317
  • Innowacja procesowa w postaci demonstracyjnej linii produkcyjnej z innowacyjną technologią wytwarzania ww. ultralekkich barierochronnych.

Wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie nowego procesutechnologicznego oraz rozpoczęcie masowej produkcji.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.