Jump to main content

Imprint

Znak firmowy wydawcy/Impressum

INTER METAL Sp. z o.o.
ul. Marcinkowskiego 150
88-100 Inowrocław
POLAND

T +48 52 357 50 85
F +48 52 357 50 87
inowroclaw@saferoad.pl


Zarząd Spółki/Managing Directors/Geschäftsführung: Maciej Kaczalski · Espen Samuelsen

NIP 556 00 10 462 · REGON 090428498 · Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy · KRS NR 0000 1891 30