Jump to main content

Zapytanie ofertowe nr INTERMETAL/POIR 1.1.1/2017/01

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu przez Inter Metal Sp. z o.o. w ramach konkursu nr  6/1.1.1/2017 organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu pt. "Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji". 

Załączamy zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia realizacji usługi badawczo-rozwojowej, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Z poważaniem,
Inter Metal Sp. z o.o.

 

Download

Załącznik 1. Formularz ofertowy INTERMETAL_POIR 1.1.1_2017_01.docx
Zapytanie ofertowe INTERMETAL_POIR 1.1.1_2017_01.pdf

Informacja o wyborze wykonawcy