Jump to main content

Zobowiązała się do jakości

Ponieważ nie ma alternatywy wyboru

Zagadnieniom jakości produkcji i wdrażaniu nowych technologii poświęca się w firmie bardzo dużo uwagi. W czerwcu 1995 wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001, który potwierdzony został stosownym certyfikatem wydanym przez TÜV Hannover dotyczącym projektowania, konstrukcji, produkcji, sprzedaży i montażu. 
Prace spawalnicze są autoryzowane przez Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt w Hannoverze. Firma jest również członkiem RAL Gütegemeinschaft w Niemczech.